Så säger David Hedberg, biträdande rektor på Realgymnasiet i Norrköping. Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället, även skolan. Skolverket har nyligen lagt fram en digitaliseringsplan som skolorna ska förhålla sig till.  -Digitalisering för mig innebär inte att vi exempelvis tvingar oss själva till att använda en kahoot! eller att vi måste använda den senaste appen inom utbildning. Om det vore digitalisering så nådde vi målet när alla började använda Powerpoint istället för overhead, fortsätter David.

David menar att digitalisering handlar snarare om en ökad medvetenhet kring hur vi utsätts för medier och hur vi kan använda fördelarna med digitalisering. Han menar också att det blir viktigt att arbeta mer med hur vi tar emot information och öva på att kritiskt granska information från källor som vi kanske tidigare utgått från att ha rätt.

-Arbetet som vi har framför oss kommer främst att handla om att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och att öva på att hålla ett kritiskt förhållningssätt till de medier vi utsätts för, säger David.

Arbeta med digitala verktyg
På Realgymnasiet i Norrköping så har man arbetat länge med digitala verktyg och känner sig trygga i det.

Att arbeta med digitala verktyg är idag i stort sett oundvikligt. Alla elever har en dator, så har det alltid varit hos oss. Därmed blir det ett naturligt inslag. Men, en intressant tanke är hur eleverna kan använda digitala verktyg för att genomföra något som annars de bara kunde ha i tanken, säger David.

-Inom naturvetenskapliga ämnen kan man visualisera och simulera de saker som vi inte kan se med ögat. Sedan har vi haft större elevprojekt där eleverna på teknikprogrammet har skapat egna virtuella världar som de kan se genom sina hemmabyggda VR-glasögon. Det är ett bra exempel på när vi kan använda digitala verktyg för att visualisera en idé.

-Nu börjar det komma fler och fler digitala läromedel som faktiskt är riktigt bra och som sammankopplar databaser. I matematiken har vi använt digitala verktyg sedan länge och i år har fler inslag av programmering kommit med, avslutar David.