Under 2018/2019 har Realgymnasiet i Eskilstuna gjort en hel del satsningar på hälsa och välmående för elever och personal. Syftet är naturligtvis att må bättre men även att orka mer.

”Genom att inspirera eleverna och få in rörelse i vardagen kommer intresset öka och man tar med sig kunskapen i livet” säger Thomas Lines, rektor i Eskilstuna.

 

Vi har tagit hjälp av företaget Naturliga Upplevelser som arbetar med olika företag och organisationer med hälsopromotion. Markus Westerlund på Naturliga Upplevelser säger att det krävs en del olika aktiviteter för att arbeta systematiskt med att implementera en hälsostrategi. Alla aktiviteter passar inte alla individer, men med olika hälsoinsatser hittar man ofta något som passar de flesta.


Bild, från vänster: Mentor Alexander Utberg och Markus Westerlund från Naturliga Upplevelser.

Realgymnasiet har ett samarbetsavtal tillsammans med ett av träningscentren i Eskilstuna som erbjuder både traditionellt gym men även vibrationsträning och CrossFit. Samtliga elever och lärare erbjuds att träna gratis i anslutning till skoltiden. ”Vilken fantastisk möjlighet” säger Alexander Utberg som är mentor i Eskilstuna. ”Jag har tagit upp träningen igen efter ett uppehåll och känner mig redan piggare och starkare!”

 

Nästa hälsoprojekt som drog igång i början av april är att 10 stycken elever 3 gånger i veckan ska ha så kallade pulslektioner. Vi kommer att mäta olika upplevda effekter, fysiska och psykiska, berättar Markus. Det visar sig att barn och ungdomar som rör på sig presterar bättre i skolan får en bättre koncentrationsförmåga.

I skolor som jobbar med mer rörelse under skoldagen har man märkt att det blir färre bråk, bättre trivsel och gemenskap.


Bild: Eleverna kör ett pulspass innan lektionen. Från vänster: Filip Pettersson, Felicia Gustavsson, Rasmus Eriksson och Nahom Dirar.

Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om fysisk aktivitet.

Det visar den första nationella studie som använt rörelsemätare.

https://centrumforidrottsforskning.se/sv/unga-ror-sig-lite-visar-unik-studie/

 

Allra minst rör sig flickor på gymnasiet. Den 10 maj presenterades CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen. För att få positiva hälsoeffekter bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt rekommendationer antagna av Svenska läkarsällskapet.

I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden.

 

Inför sommarledigheten planeras det även en hemlig aktivitet för personalen!