Nyheter – Göteborg

4 anledningar till att plugga vår hotellutbildning på Realgymnasiet i Göteborg

 
Ida och Miranda berättar varför de valde att läsa vår hotellutbildning
 

Det ger en bra möjlighet till att komma ut i arbetslivet och att utveckla sitt servicetänk och sociala förmåga.
För att man har roligt och får många nya kontakter runt om i landet.
Utbildningen kändes unik och spännande, vi får färdigheter och kunskaper om […]

 

Ida och Miranda berättar varför de valde att läsa vår hotellutbildning

 

  1. Det ger en bra möjlighet till att komma ut i arbetslivet och att utveckla sitt servicetänk och sociala förmåga.
  2. För att man har roligt och får många nya kontakter runt om i landet.
  3. Utbildningen kändes unik och spännande, vi får färdigheter och kunskaper om fler karriärval inför framtiden samt roliga upplevelser.
  4. Grundläggande högskolebehörighet erbjuds. Samt vid godkänd gymnasieexamen blir man erbjuden 6 månaders jobb på något att alla Nordic Choice 190 hotell.
2019-05-03|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Okategoriserade||

Elever från Realgymnasiet medverkar i utformningen av nytt aktivitetsstråk för barn och ungdomar

Elever på Naturbruksprogrammet på Realgymnasiet i Göteborg deltar i ett projekt där de medverkar i utformningen av ett nytt lek- och aktivitetsområde för barn och ungdomar vid Masthamnsgatan. Projektet leds av Göteborg Stad och är i linje med deras ambition för hela området som har ett tydligt fokus på barn och unga. Eleverna har träffat […]

Elever på Naturbruksprogrammet på Realgymnasiet i Göteborg deltar i ett projekt där de medverkar i utformningen av ett nytt lek- och aktivitetsområde för barn och ungdomar vid Masthamnsgatan. Projektet leds av Göteborg Stad och är i linje med deras ambition för hela området som har ett tydligt fokus på barn och unga. Eleverna har träffat tjänstemän och arkitektpedagoger under tre tillfällen där de tillsammans har arbetat med att fånga elevernas idéer.

-Vi ser det här som en unik möjlighet för eleverna att påverka sin närmiljö och sin hemstad. Endast tre gymnasieklasser i Göteborg har fått möjlighet att delta i projektet. De övriga två klasserna läser inriktningar som på ett eller annat sätt har med arkitektur och bygg att göra. Vi tror därför det är extra viktigt att våra naturbrukselever får komma med sin input. Vi ser redan efter en träff att de olika klassernas förslag och idéer ser väldigt olika ut, eleverna från vår skola fokuserar mycket på växtlighet, grönområden, djuranpassningar och möjligheten till fysisk aktivitet, säger Dag Fredman mentor på Realgymnasiet som även är elevernas kontakt på skolan för detta projekt.

Under maj månad kommer eleverna att träffa tjänstemän från Göteborg Stad för att se hur deras idéer tagits omhand.

-Det känns väldigt roligt och bra eftersom vi får bidra med våra idéer till ett stort projekt som kommer bli verklighet och något som vi kan få användning av i framtiden, säger en av eleverna som är med i projektet.

-Syftet med arbetet är att låta barn och unga tolka vad ett lek- och aktivitetsstråk kan vara. Hur ska det upplevas och kännas att vistas i rummet? Vad är det rummet ska vara? Vem ska få utrymme? Och vad kan då rent konkret behöva finnas i stråket? Resultatet blir sedan underlag till själva gestaltningen för gaturummet, säger Linn Ryding som är Projektledare för medskapandeprojektet, Trafikkontoret Göteborg Stad.

 

För mer information kontakta
Dag Fredman, mentor på Realgymnasiet
Mobil:0766-27 43 88
E-post:dag.fredman@realgymnasiet.se

2019-04-23|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Trollhättan||

Känslan av trygghet högre än rikssnittet på Realgymnasiet

Trygghet är en viktig aspekt för elevers välmående och påverkar även deras resultat i skolan. Det är även ett av de områden som skolinspektionen mäter när de genomför skolenkäten. Den senaste mätningen som Realgymnasiet gjorde visade att eleverna skattade sin upplevelse av trygghet högre än rikssnittet. Det är väldigt glädjande och ett område som Realgymnasiet […]

Elev och lärare på Realgymnasiet

Trygghet är en viktig aspekt för elevers välmående och påverkar även deras resultat i skolan. Det är även ett av de områden som skolinspektionen mäter när de genomför skolenkäten. Den senaste mätningen som Realgymnasiet gjorde visade att eleverna skattade sin upplevelse av trygghet högre än rikssnittet. Det är väldigt glädjande och ett område som Realgymnasiet jobbar proaktivt med, menar Johan Lundberg som är kvalitetschef på Lärande som driver Realgymnasiet.

 

Vad säger du om resultatet i enkäten?
-Jag tror att det är betydande att flera av våra skolor är små, det gynnar tryggheten på skolan. Dessutom läser majoriteten av våra elever på Realgymnasiet ett yrkesprogram där både elever och lärare har ett starkt intresse som de delar. Detta skapar en känsla av samhörighet utifrån gemensamma intressen, vilket också gynnar tryggheten. Våra kärnvärden är välkända och tydliga på alla våra skolor. Eftersom trygghet är ett av dem, blir både personal och elever löpande påminda om detta.

Hur arbetar man rent konkret med trygghetsaspekten?
-Alla skolor har elevråd där man lyssnar på vad eleverna tycker om sin utbildning. Det kan även finnas andra forum där eleverna kommer till tals till exempel som pedagogiska elevombud på Realgymnasiet i Nyköping. Därtill upprättas varje år en plan mot kränkande behandling på alla skolor som man jobbar med.

-Arbetet med planen engagerar både personal och elever, vilket bidrar till att alla på skolan vet vem man kan vända sig till eller vad man ska göra om något händer. Dessutom utarbetas ordningsregler på alla skolor. Det är också ett arbete som främjar tryggheten eftersom eleverna alltid är med i arbetet att ta fram dessa regler och då man även diskuterar åtgärder om någon inte följer reglerna.

 

2019-04-22|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Trollhättan||

Glad Påsk till alla våra följare!

 

Ett säkert vårtecken att gatorna är sopade, solljusets timmar är äntligen längre än nattens och vi kan nu skryta med att ha tvåsiffriga värmetemperaturer utomhus. Påsken är på sin ingång och alla elever har gått på påsklov, vi vill önska er en härlig ledighet och att ni laddar upp er inför sista delen av vårterminen […]

 

Ett säkert vårtecken att gatorna är sopade, solljusets timmar är äntligen längre än nattens och vi kan nu skryta med att ha tvåsiffriga värmetemperaturer utomhus. Påsken är på sin ingång och alla elever har gått på påsklov, vi vill önska er en härlig ledighet och att ni laddar upp er inför sista delen av vårterminen innan sommaren!

 

Ha en riktigt Glad Påsk så ses vi igen på tisdag v. 17

2019-04-15|Kategorier: Nyheter - Göteborg||

Anna är ett extra stöd för eleverna

“Mentorsskap är en framgångsrik metod, skapad av oss på Realgymnasiet sedan 2003, som nu sprider sig inom den svenska skolan”. säger Jan Vikström, Grundare och koncernchef Lärande i Sverige. Hos oss får du en mentor som coachar och ger dig stöd genom hela din studietid. Mentorn har en mycket viktig roll när det kommer till […]

“Mentorsskap är en framgångsrik metod, skapad av oss på Realgymnasiet sedan 2003, som nu sprider sig inom den svenska skolan”. säger Jan Vikström, Grundare och koncernchef Lärande i Sverige. Hos oss får du en mentor som coachar och ger dig stöd genom hela din studietid. Mentorn har en mycket viktig roll när det kommer till din kunskapsutveckling och stödjer i allra högsta grad dessutom din personliga utveckling. Det som gör våra mentorer speciella är att de inte själva undervisar eller sätter betyg, vilket är helt unikt. På så sätt får du stöd av en person som du kan ha en helt öppen dialog med. Mentorn kan hjälpa dig med allt från kursval, studieplanering/studiecoachning och praktikplats till din egen personliga utveckling och tankar om framtiden.

 

Intervju med Anna Linders, mentor på Realgymnasiet i Göteborg

Vad gör man i rollen som mentor?
I min roll som mentor jobbar jag på skolan och stöttar våra elever. Här i Göteborg är vi ju tre mentorer, jag, Dag Fredman och Jan Böröy och vi jobbar ju även mycket med Helen Malmborg som är specialpedagog också. Mina mentorsklasser träffar jag ju varje vecka och samordnar deras studier och jobbar helt enkelt för att alla elever på skolan ska må bra! Det är ett fantastiskt jobb och det är också väldigt lärorikt för mig att träffa och lära känna nya elever och sen guida dem in i vuxenlivet genom skolan och självklart få se dem utvecklas i sina kurser och på sina APL-platser.

 

Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig som mentor?
En typisk arbetsvecka kan se ut ungefär såhär: måndagsmöte med alla lärare där vi går igenom hur veckan ser ut, information och olika projekt. Sen har jag mentorslektioner och studieplanering med mina elever. Jag har även möten med föräldrar och elever och även väldigt mycket kontakt med föräldrar och elever över mail och telefon.

En stor del i mitt jobb är även att hålla koll på olika studieplaner och frånvaro, det är för att ha koll på hur det går för mina elever i de olika kurserna och se om det behöver göras handlingsplaner. Detta är såklart alltid i samarbete med elevhälsan och Helen. Mentorns jobb är även att hålla i utvecklingssamtal och vi driver olika projekt för att öka trivseln på skolan för alla årskurser. Det är väldigt viktigt för oss att eleverna känner sig trygga i skolan och att lärare, mentorer, rektor, administratörer och ja, att alla samarbetar och tycker det är roligt att komma hit till oss på Realgymnasiet.

 

Vad är det bästa med att vara mentor?
Det bästa med att vara mentor är att få vara med eleverna och lära känna dem! Man får liksom en härligt band med sina elever och vi träffas ju varje vecka och pratar om väldigt mycket så jag är stolt och glad av att se dem utvecklas och nu till sommaren tar ju årskurs treorna studenten så dem är jag väldiga stolt och glad över men också lite sorgsen då jag kommer att sakna de!

 

Det är det bästa med min roll här, och det är jag väldigt stolt över!

2019-04-09|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Trollhättan||

Helen arbetar med både elever och personal

På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation. Vi har tagit chansen att prata med Realgymnasiet i Göteborgs specialpedagog och ställt några frågor om hennes jobb!

 
Intervju med Helen Malmborg, specialpedagog […]

Lärandesamtal med Helen

På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation. Vi har tagit chansen att prata med Realgymnasiet i Göteborgs specialpedagog och ställt några frågor om hennes jobb!

 

Intervju med Helen Malmborg, specialpedagog på Realgymnasiet i Göteborg

Vad gör man i rollen som specialpedagog på Realgymnasiet?
Jag finns till som ett stöd och ett bollplank till rektor, lärare, mentorer och elever på skolan. Lärare kan boka in tid för att diskutera undervisning och uppgifter. Jag försöker även i den mån jag hinner att finnas med i klassrummet, detta är något jag vill göra mer för att kunna se studiemiljön eleverna befinner sig i och där finna lösningar. Under korta perioder kan jag boka in enskilda elever där jag ger studiestrategier och verktyg som kan underlätta skolsituationen, men min grundtanke är ändå att uppgifter och undervisningsmaterial ska anpassas så att eleven kan ta till sig det i klassrummet. Jag leder även en del möten där jag lyfter såväl funktionsvariationer som ledarskapet i klassrummet. Just nu arbetar jag med att förankra kooperativa strukturer för att skapa ett samarbetslärande i klassrummen. Jag handleder även lärarna och mentorerna i grupp 1 gång/månad. Vilket är väldigt givande och roligt!

 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är mina underbara kollegor! Alla som jobbar på skolan i olika roller har en enorm vilja och positivt tänk när det gäller olika lösningar för att nå fram till eleven. Det är kul när man ser att lärarna provar på nya metoder i sin undervisning. Det blir ju lite enklare för mig som specialpedagog att oftast jobba i medvind även om förändringar alltid tar lite tid. Lärandesamtalen, som är den handledning jag nämnde, känns både utmanande och rolig. Diskussionerna i grupperna hamnar nära lärarnas och mentorernas vardag och det är framförallt roligt när man lyckas nå lite djupare i diskussionerna vilket inte alltid är så lätt. Jag upplever att lärarna ändå får större inblick i varandras vardag och också stöd av varandra i komplicerade situationer. Även samtal med enskilda lärare är givande och intressanta.

 

Hur brukar en vanlig vecka för dig se ut? Och vad är den vanligaste arbetsuppgiften du har?
Jag brukar försöka ha en jämn fördelning av de olika arbetsuppgifterna i veckan. Så det kan vara allt från dokumentation, planering av insatser eller utbildning, till handledningssamtal både med mentorer och lärare. Jag har alltid några elever inplanerade varje vecka som kommer under en period kanske 3 – 4 gånger. Förhoppningen är att eleven själv ska finna strategierna eller att anpassningar skapas så eleven kan följa med i undervisningen.

 

Har du något råd/tips till elever som går i nian och ska välja till gymnasiet och eventuellt är lite orolig över att välja rätt?
Jag föredrar yrkesprogrammen! På Realgymnasiet så kan man plugga och samtidigt fördjupa sig inom sitt intresse och få varva de teoretiska kunskaperna med praktiskt arbete både i skolan och ute på arbetsplatser. Jag brukar säga att behörigheter alltid går att läsa till efter gymnasiet, fokusera på att välja en utbildning som du tycker är intressant just nu och gör gymnasiet till en rolig tid. Hos oss kan man ju också läsa den studieförberedande inriktningen så man blir behörig till universitet och högskolan efter gymnasiet, men det viktiga är ändå att man mår bra och känner lagom med krav.

 

Hur jobbar man i ett klassrum för att få alla elever, både hög- och lågpresterande att uppfylla målen och utmana sig själva?
Jag försöker just nu att öka det kooperativa lärandet i klassrummet, d.v.s. att eleverna lär sig genom samarbete. En högpresterande elev kan i en grupp få berätta och lära sina vänner om ett ämne och där samtidigt själv fördjupa sina kunskaper om kursens innehåll. Där kan en elev som har svårare att nå målen få det lite enklare genom att höra från en annan elev som då ”pratar samma språk”. Jag menar att inlärning sker genom att man pratar med varandra. Man får då formulera kunskapen själv för att kunna förmedla den till någon annan och i detta skede sker ett lärande.

 

Kan du berätta kort om ett starkt minne du har från Realgymnasiet?
Jag gillar utmaningen att skapa givande personalmöten där vi tillsammans utvecklar undervisningen och inlärningsklimatet och miljön i klassrummen. Jag tycker framförallt om när jag får belysa en situation ur ett elevperspektiv vilket kan leda till spännande diskussioner. Orden ”eleven gör rätt om den kan” från Ross W Greene, som jag håller med om, skapade mycket intressanta diskussioner vi ett tisdagsmöte.

2019-04-01|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Trollhättan||

Linda är ett centrum för administration och frågor

 

​​​På Realgymnasiet utgår vi alltid från det du tycker är roligt, det du gillar att göra. För vi vet att det är så mycket lättare att lära sig om man har roligt. Vi vet också att kunskap och färdigheter utvecklas när man får uppleva saker på riktigt, i verkligheten. Så här gör vi det roligt, […]

 

​​​På Realgymnasiet utgår vi alltid från det du tycker är roligt, det du gillar att göra. För vi vet att det är så mycket lättare att lära sig om man har roligt. Vi vet också att kunskap och färdigheter utvecklas när man får uppleva saker på riktigt, i verkligheten. Så här gör vi det roligt, så att du kan lära på riktigt. På alla skolor är en viktig roll administratören, men få vet kanske vad dem gör… därför har vi träffat administratören i Göteborg och ställt några frågor!

 

Intervju med Linda Nilsson, administratör på Realgymnasiet i Göteborg

Vad gör man i rollen som administratör på skolan?
Mitt jobb består av många olika delar, dels mot eleverna på skolan men också mot personalen och det administrativa bakom kulisserna. För elever så så hjälper jag bl a till med studieintyg, studieplaner, blanketter, frånvaro, kontakt med CSN sedan har jag ansvar för matkort och nyckeltaggar in till skolan också. Men det som elever oftast inte ser är det administrativa jag gör och hur vi jobbar med antagning av elever, scheman, adressändringar och allt som hör till den dagliga verksamheten, som får skolan att pågå och att alla vet vart de ska och vad de ska göra.
Jag har också mycket kontakt med just mentorerna på skolan och specialpedagogen för att strukturera och följa upp studieplaner och kunna hjälpa eleverna. Man kan säga lite att jag lägger ett puzzel, ingen dag är den andra lik och i Göteborg växer vi ju nu med en ny hotellutbildning så där gör vi plats och anställer fler lärare vilket jag också är inblandad i.

 

Hur många elever är det som går på skolan?
Vi har idag ca 240 elever som går hos oss och till hösten räknar vi med att vara ca 250.

 

Hur fungerar det med matkort?
Till skillnad från vissa andra skolor som har matsal så ger vi ut matkort till våra elever. Det är som ett betalkort vi laddar med en viss summa varje dag som våra elever får till att använda på olika anknutna restauranger i närheten av skolan. Här i Göteborg har vi elva restauranger i närheten av Järntorget som är anslutna till matkortet och då får eleverna själv välja vad de vill äta på sin lunch. Vi jobbar hårt med kvalité på maten och eleverna kan välja mellan husmanskost, thai, indiskt, vegetariskt, bufféer och lite annat smått och gott. Men det bästa med matkortet är nog att eleverna får komma ut på en promenad i den friska luften under lunchen.

Vi tror på om eleverna får i sig bra mat av variation kan de prestera bättre i skolan och dessa restauranger är enormt nöjda med att ha våra elever på lunch. Vi får väldigt fint beröm över dem att de är artiga och bra kunder. Detta matkortet är då en värdehandling som eleverna får av oss och då ansvarar man för att ha med det till skolan varje dag och om man tappar bort det går det att beställa ett nytt

 

Om man bor långt bort från skolan, får man busskort från skolan så man kan åka kollektivt till skolan då?
Ja, förut var det så! Men nu har kommunen tagit över det så alla elever får ett kort hemskickat till sin adress eller får hämta ett vid hemkommunens gymnasium eller kommunhus ett par veckor innan skolstart som då gäller måndag till fredag Har du en APL-plats i en annan ort än Göteborg får du självklart ett busskort av oss på skolan. Du som elev ska inte behöva betala något för dina studier.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Helt klart alla elever och den underbara personalen! Det är en jättefin skola och en positiv atmosfär. Alla samarbetar väldigt väl och alla lärare känner mer eller mindre eleverna vilket gör att det känns väldigt tryggt inne på skolan. Det är lugnt, fräscht och det är en glädje att gå till jobbet varje dag!
Det är väldigt roligt att vara administratör då jobbet varierar från dag till dag, jag samarbetar mycket med Carina som är rektor, mentorerna, specialpedagogen, lärarna så jag blir som ett centrum i skolan. Många elever kommer och frågar mig om saker och jag försöker så gott jag kan att hjälpa dem med det dem behöver!

2019-03-27|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Trollhättan||

Malin älskar att se elever utvecklas!

Vi vet att lärarnas förmåga att lära ut, inspirera och motivera är den allra viktigaste faktorn för att du ska utvecklas under skoltiden och få nya kunskaper. Därför satsar vi på att ha riktigt bra lärare, som brinner för det de gör, delar dina intressen och tror på just din förmåga.

 
Intervju med Malin Rohman, lärare […]

Helen Malmborg, specialpedagog och läraren Malin Rohman från Realgymnasiet Göteborg

Vi vet att lärarnas förmåga att lära ut, inspirera och motivera är den allra viktigaste faktorn för att du ska utvecklas under skoltiden och få nya kunskaper. Därför satsar vi på att ha riktigt bra lärare, som brinner för det de gör, delar dina intressen och tror på just din förmåga.

 

Intervju med Malin Rohman, lärare Realgymnasiet i Göteborg

Berätta lite vad du gör på ditt jobb som lärare på Realgymnasiet!
Som lärare i religion och engelska så undervisar jag alla tre årskurser, vilket alltid är en förmån, för då har jag en möjlighet att se elever utvecklas kunskapsmässig och personligt under hela sin gymnasietid.

 

Hur brukar du lägga upp en vanlig lektion?
Eftersom jag har två olika ämnen beror det på, men jag tycker det är viktigt att eleverna har en valmöjlighet i hur de arbetar, om det är muntligt, eller skriftligt, enskilt eller i grupp. Så länge kunskapskrav täcks på ett korrekt sätt så är det ofta upp till eleverna. Om vi t.ex. jobbar med mat i Religionskunskapen, då presenterar jag ett par temaområden de kan fokusera på, regler, dieter, fastor osv och sen får de bygga upp sin redovisning på ett sätt som de känner sig bekväma med.

 

Hur många elever är det i en klass? Får du tid att hjälpa alla eleverna i klassrummet?
Det varierar en hel del, beroende på år och ämne, det kan vara allt från 20-40. Är det 40 elever så är vi dock två lärare.
Jag strävar alltid efter att alla elever ska få hjälp under lektionerna, och minst lika viktigt så vill jag byta ett par ord med varje individ om hur de haft det sen sist osv. Det är en essentiell del av den relationsbaserade pedagogik jag bedriver.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att få umgås med ungdomar och se dem växa som individer och bli mer trygga, kunniga och flygfärdiga unga vuxna i slutet av år 3.

2019-03-21|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Trollhättan||

Tack vare att jag läser på Realgymnasiet kan jag blanda mina intressen som är ridsporten och foto.

Hej Mitt namn är Wilma Habermann och jag läser utbildningen Häst på Realgymnasiet i Göteborg.

 

Nu är jag hemma efter min specialvecka, alla vi elever på Realgymnasiet får chansen att ha en eller flera specialveckor varje år. Den här veckan fick jag och mina klasskompisar chansen att få träna för elittränare som Anna Emanuelsson och Stefan […]

Hej Mitt namn är Wilma Habermann och jag läser utbildningen Häst på Realgymnasiet i Göteborg.

 

Nu är jag hemma efter min specialvecka, alla vi elever på Realgymnasiet får chansen att ha en eller flera specialveckor varje år. Den här veckan fick jag och mina klasskompisar chansen att få träna för elittränare som Anna Emanuelsson och Stefan Jansson. Tack vare min skola har drömmen att träna för en elittränare blivit verklighet.

 

Mina dagar under specialveckan har varit toppen, det har varit många intryck och jag är tacksam att jag fick chansen att utvecklas ännu mer inom ridsporten.

 

Jag har två stora intressen i livet just nu, ett är hästsporten och den andra är att fotografera. Jag är så nöjd med mitt gymnasieval, tack vare att jag läser på Realgymnasiet kan jag blanda mina intressen som är ridsporten och foto.

 

Jag kan verkligen rekommendera min skola för andra.

 

Hoppas vi ses!☺️

 

Wilma

Här är länken till mina bilder och kontakta mig om ni vill att jag ska fota hos er:

Mina bilder

 

2019-03-21|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Trollhättan, Okategoriserade||

Positiva siffror i söket till vår hotellutbildning i Göteborg och Lund

Lanseringen av vår nya hotellutbildning som vi gör tillsammans med Nordic Choice Hotels har gått väldigt bra och fortsätter att utvecklas i en positiv takt. Under mars månad har utbildningen i Lund 24 förstahandssökande och i Göteborg har utbildningen 23 förstahandssökande. I Stockholm där utbildningen startade i höstas fortsätter den positiva utvecklingen med 30 förstahandssökande.

– Söksiffrorna […]


Lanseringen av vår nya hotellutbildning som vi gör tillsammans med Nordic Choice Hotels har gått väldigt bra och fortsätter att utvecklas i en positiv takt. Under mars månad har utbildningen i Lund 24 förstahandssökande och i Göteborg har utbildningen 23 förstahandssökande. I Stockholm där utbildningen startade i höstas fortsätter den positiva utvecklingen med 30 förstahandssökande.

– Söksiffrorna är helt fantastiska! Det är verkligen jätteroligt, och är ett kvitto på att vi gör ett gott arbete tillsammans. Det är ett tag kvar till skolstart och en omvalsperiod ligger framför oss men vi ser fram emot starten. Nordic Choice och Realgymnasiet jobbar redan nu med att ta emot eleverna i höst på skolorna och på Quality Hotel View i Malmö samt Clarion Hotel Post i Göteborg, säger Monica Almgren, projektledare för hotellutbildningen.

2019-03-18|Kategorier: Nyheter - Göteborg, Nyheter - Lund, Nyheter - Startsida||