Dax att rösta för första gången? Tycker du det är svårt ?

Dax att rösta för första gången? Tycker du det är svårt ?

 Frågorna är många så skolan tar sitt demokratiska uppdrag på allvar och arrangerar en valdebatt  torsdagen den 30 augusti. 

Valdebatten äger rum på Högskolan Gävle.Eleverna kommer under debatten att få möjlighet att ställa frågor till partierna. Moderator under dagen är statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

Representanter för samtliga riksdagspartier deltar, exempelvis Per-Åke Fredriksson (L), Ulla Andersson (V), Marcus Lageroos (SD), Lars Beckman (M), Kristoffer Lindberg(S), Martina Kyngäs (KD).

Tid och plats:
Datum: 30 augusti.
Tid:13.00-15.00
Plats: Högskolan i Gävle, Valhallsalen.