Den 8 mars arrangerar Realgymnasiet i Gävle och Future Position X en branschdag för elever på utbildningarna Teknik, Estet-Media och IT. Under dagen får representanter från näringslivet möta elever och lärare, samtidigt som de får visa upp sina verksamheter för framtidens arbetskraft.

Eleverna från Realgymnasiet kommer att lösa ett innovationsuppdrag som tagits fram av Realgymnasiet och Future Position X. Uppdraget görs för Gävle kommun/Omvårdnad Gävle som vill ha hjälp med innovativa idéer kring modern teknik och geodata för att på bästa sätt kunna möta de utmaningar man kommer att stå inför i framtiden. Elevernas innovativa idéer ska sedan presenteras för en jury från både skolan och näringslivet.

-Skola och bransch hör ihop och behöver träffas. Dagar som dessa gör att eleverna kan träffa många företag effektivt på en och samma dag. Företagen får även träffa framtida arbetskraft och kan svara på frågor om vad de önskar av framtida personal. Inom innovationsuppdraget får elever öva på att lyssna på kunders önskemål och arbeta kreativt i en teknikprocess för att senare få testa på att pitcha sin innovationsidé för en jury bestående av folk från näringslivet, säger Martin Roos som är arrangör och biträdande rektor på Realgymnasiet i Gävle.

– Förra årets branschdagar uppskattades verkligen av våra elever. Vi fick vi jättebra kontakt med branschen vilket ledde till flera nya branschsamarbeten och samarbetspartners. I år har vi haft bättre branschkontakt än någonsin tidigare, fortsätter Martin Roos.

Under dagen bjuds eleverna dessutom på gästföreläsningar från bland annat Högskolan i Gävle, 4Dialog, IFTAC, Atea, Trafikverket. Dessutom kommer Karolina Moberg, Communications manager på Viacom att berätta om sin lyckade resa i en bransch av stenhård konkurrens.