Våra Natur & Äventyrselever var på en 3-dagars utbildning på Klättercentret i Malmö för att kunna erhålla grönt kort i topprepsklättring.

Eleverna tränades på Klättercentret i både teoretiska och praktiska moment under de två första tillfällena för att under det tredje tillfället göra en bedömd uppklättring.

Men vad innebär det att ha grönt kort? Grönt kort är en säkringslicens som utfärdas av en auktoriserad instruktör från Svenska Klätterförbundet. Grönt kort innebär att personen har tillräckligt med kunskap för att på egen hand och på ett säkert sätt kunna ägna dig åt topprepsklättring inomhus.

En fantastisk möjlighet för våra elever!