Så säger Anna Ardö, lärare på Realgymnasiet i Helsingborg. Anna tycker också att det är viktigt att hjälpa eleverna att tro på sin egen förmåga så att de gör bra och modiga val i livet utifrån både hjärta och hjärna.

Hej Anna! Vad gör du på Realgymnasiet i Helsingborg?
-Jag har många roller. Jag är förstelärare, lärlingsansvarig, samordnare på hästutbildningen, idrottslärare och natur och äventyrslärare.

 Hur länge har du arbetat på Realgymnasiet i Helsingborg.
-Jag har arbetat här sedan hösten 2015.

Vad gjorde du innan Realgymnasiet?
– Jag jobbade som lärare i idrott, hälsa och franska på andra skolor.

Arbetar ni med några spännande projekt på skolan? Berätta mer om det.
-Inom natur- och äventyrsutbildningen så jobbar vi med ett APL-projekt som innebär att man tränar ledarskap. Eleverna går ihop i ett ledarskaps-team och jobbar tillsammans med planering, genomförande och utvärdering ute på varandras APL-platser. Man tränar sitt ledarskap på olika grupper i olika sammanhang samtidigt som man tränar på att samarbeta med varandra. Eleverna får feedback från flera olika APL-handledare och från deltagarna på aktiviteten.

-På häst har vi startat upp ett samarbete med Helsingborgs Fältrittklubb där vi jobbar med funktionärskap på tävlingar. Man tränar kompetenser som ansvarstagande och samarbete i en typisk branschaktivitet. Jag tycker det är viktigt att eleverna får pröva sina förmågor ute i verkliga situationer, att de får möta branschfolk i skarpt läge. Eleverna får möjlighet att skapa bra kontakter för framtiden och de lär sig vad som är viktigt i en välfungerande organisation.

Du är samordnare på hästutbildningen. Var har du själv för erfarenhet av hästar?
-Hästar är och har alltid varit en viktig del av mitt liv. Jag är intresserad både av avel och sport. Av de hästar som jag har fött upp har jag ridit in de flesta själv och visat en del på unghästbedömningar och tävlat vissa i hoppning och dressyr.

-Nu har jag ett par ston som jag själv tränar hemma och som proffsryttare tävlar med. När de presterat klart ska de in i avelsboxen och producera hopphästar. Det kluriga är att få tiden att räcka till. När man avlar står man snabbt med många hästar som man ska hinna sköta och drar man ner på aveln och satsar på äldre hästar i tävling så kräver själva ridningen mycket mer tid. Att följa mina hästar från föl till tävlingsindivid och avelssto är fascinerande och något som gör mig lycklig.

Vad driver dig i din roll?
– Nyfikenhet på hur undervisning och skola kan utvecklas i dagens samhälle driver mig och även förhoppningen att kunna inspirera några ungdomar till att börja träna vilket kommer ge dem ett bättre liv.