Sjukanmälan

Om du är sjuk eller frånvarande och behöver stanna hemma en hel dag måste du anmäla detta via telefon varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla dig om du inte är myndig.

Ring tel: 0515-436 25 senast kl. 08.30 för att anmäla en hel dags frånvaro och knappa in elevens personnummer. Vid frånvaro del av dag kontakta din mentor.

För att sjuk-/frånvaroanmälan ska vara giltig gäller följande:

  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande
  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro senast kl. 08.30
  • Sker inte anmälan i tid måste vårdnadshavare/myndig elev kontakta mentor.

 

Både giltig och ogiltig frånvaro kommer att aviseras för att säkerställa att inte omyndig elev själv anmält frånvaro. I första hand aviseras frånvaro via e-post och i andra hand via SMS.

Frånvaroaviseringen går hem till vårdnadshavare efter kl. 17.00.

Lokal avvikelse för Realgymnasiet i Nyköping

För Realgymnasiet i Nyköping gäller ett annat telefonnummer för att anmäla sjukfrånvaro: 010-139 84 51. Frånvaroanmälan kan endast göras mellan kl. 8-9 på vardagarna. Detta gäller vid både skolförlagd undervisning, APL eller ridskoledag. Som tidigare gäller att sjukanmälan ska göras varje sjukdag, samt att vårdnadshavare måste anmäla elev under 18 år.