Helen Malmborg, specialpedagog och läraren Malin Rohman från Realgymnasiet Göteborg

Vi vet att lärarnas förmåga att lära ut, inspirera och motivera är den allra viktigaste faktorn för att du ska utvecklas under skoltiden och få nya kunskaper. Därför satsar vi på att ha riktigt bra lärare, som brinner för det de gör, delar dina intressen och tror på just din förmåga.

 

Intervju med Malin Rohman, lärare Realgymnasiet i Göteborg

Berätta lite vad du gör på ditt jobb som lärare på Realgymnasiet!
Som lärare i religion och engelska så undervisar jag alla tre årskurser, vilket alltid är en förmån, för då har jag en möjlighet att se elever utvecklas kunskapsmässig och personligt under hela sin gymnasietid.

 

Hur brukar du lägga upp en vanlig lektion?
Eftersom jag har två olika ämnen beror det på, men jag tycker det är viktigt att eleverna har en valmöjlighet i hur de arbetar, om det är muntligt, eller skriftligt, enskilt eller i grupp. Så länge kunskapskrav täcks på ett korrekt sätt så är det ofta upp till eleverna. Om vi t.ex. jobbar med mat i Religionskunskapen, då presenterar jag ett par temaområden de kan fokusera på, regler, dieter, fastor osv och sen får de bygga upp sin redovisning på ett sätt som de känner sig bekväma med.

 

Hur många elever är det i en klass? Får du tid att hjälpa alla eleverna i klassrummet?
Det varierar en hel del, beroende på år och ämne, det kan vara allt från 20-40. Är det 40 elever så är vi dock två lärare.
Jag strävar alltid efter att alla elever ska få hjälp under lektionerna, och minst lika viktigt så vill jag byta ett par ord med varje individ om hur de haft det sen sist osv. Det är en essentiell del av den relationsbaserade pedagogik jag bedriver.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att få umgås med ungdomar och se dem växa som individer och bli mer trygga, kunniga och flygfärdiga unga vuxna i slutet av år 3.