Vi har haft en del tjänster ute, vilket kan vara oroande i vissa fall. Vi ser positivt på det, med fem nya medarbetare är vi redo för skolstarten.

Vi rekryterar alltid med kvalité, för ungdomarnas skull. Vi har haft över 100 ansökningar på våra tjänster vilket har gett oss goda förutsättningar till att hitta bra lärare och medarbetare som passar in på vårt arbetssätt och med våra ungdomar. Den stora utmaningen är att behålla den fantastiska personalen vi har från år till år. Några av föregående läsårs personal har fått möjlighet till drömyrken på andra ställen, vilket är jättekul för dem. Det positiva är att vi får in nytt blod och nya tankar som får vår verksamhet att växa ännu mer. Två av tjänsterna är dessutom på grund av tillökning då vi växer och behöver säkra kvalitén.

Vi ligger alltid i framkant när det gäller pedagogik, digitalisering och kvalité, vilket vi är väldigt stolta över.