Realgymnasiets mission lyder ”Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden”

Realgymnasiets mentorskapsmodell är en stor bidragande faktor till att 88% av våra elever lyckas och är aktiva inom jobb och studier sex månader efter avslutad utbildning.

Vi känner vår mentor Inga Lindqvist lite på pulsen som har arbetat som mentor i snart 10 år på skolan. Inga har varit med sedan skolan startades hösten 2008.

Inga berättar:

-2008 började vi i liten skala med 32 hästelever, vi har med åren vuxit och nu har vi 9 utbildningar och ca 400 elever. Idag jobbar jag som mentor för våra stylistelever som är ca.100.

Hur skulle du beskriva ditt uppdrag?

-Mitt uppdrag är omväxlande jag kan aldrig förutspå hur dagen kommer att se ut. Under en dag är det många möten med kollegor, elever både planerade och oplanerade.

Jag ska ha en helhetsbild av mina elevers situation på skolan när det gäller tex. studieplaner, individuella val och andra stöd. Jag sköter kontakterna mellan hem och skola, närvarorapportering och allt ikring den. Alla klasser har en egen schemalagd mentorstid en gång i veckan. Vi mentorer ingår i skolans EHT team.

Vad tror du eleverna tycker om att ha en mentor?

-BRA! Dom vet vem dom skall vända sig till. Eftersom man oftast följer eleverna i alla tre läsåren så lär man känna varandra bra. Jag upplever att de har lättare att ta upp vissa saker med mig då jag ej skall bedöma och sätta betyg.

De uppskattar att det finns en person som man kan få extra stöd utav när det är lite motigt och jobbigt.

Vad driver dig i din roll som mentor?

-Jag vill göra ett bra jobb. Det är utvecklande och roligt att arbeta med elever och kollegor i en ganska så ung verksamhet med korta beslutsvägar. Jag har under åren jobbat mycket med ledningen och tillsammans har vi jobbat fram den mentorsmodell vi har idag och det har varit oerhört roligt att få vara med och påverka.

Vi mentorer känner oss uppskattade av elever och kollegor.

Vi är en del i teamet!

4 av våra 5 mentorer som jobbar på skolan fv. Inga Lindqvist, Erika Grönlund Lööf, Sofia Nyström och Christina Böling saknas på bild gör Helena Eriksson som vikarierar för Christine Hedlund.