Reseledarutbildning med STS Alpresor i Österrike

Reseledarutbildning med STS Alpresor i Österrike

Äventyrseleverna i åk 3 har fått möjligheten att åka till Österrike med STS Alpresor för att gå deras reseledarutbildning. Under veckan lärde sig eleverna allt från att möta missnöjda turister till att sälja in resor under lågsäsong. En stor möjlighet att växa och lära sig att bli trygg i sitt ledarskap.

Anna i åk 3 beskriver sin resa så här:

När jag började på Realgymnasiet informerade skolan om att vi i årskurs 3 hade chansen att åka på STS reseledarutbildning i Österrike en vecka. Tidigt på terminen hölls ett informationsmöte på STS huvudkontor i Göteborg. Där gick de igenom vad som förväntades av oss och vad vi kunde förvänta oss av dem. Det fanns även tid att ställa frågor om kursen. Senare, ungefär två veckor innan vi skulle åka, fick vi hem en kurshandbok med information om vad vi skulle behöva under kursen. I handboken beskrevs allt ifrån hur en reseledare ska vara till hur man sköter transfer och guidningar.

Det första som hände när vi landade på Linzs flygplats var att vi blev indelade i grupper och tilldelade uppgifter att utföra. Under veckan hade vi flera teoripass under en dag men vi fick även vara med när de andra grupperna utförde sina uppdrag och agera som gäster. Jag vill inte gå in på mer detaljer eftersom det ska bli en överraskning under veckan.

Vi fick lära oss mycket om verksamheten och rollen som en reseledare, om kundbemötande och om att man ska få kunden att känna sig sedd. Vi fick även lära oss om hur man arrangerar och planerar olika aktiviteter och vi fick ta mycket eget ansvar. Som jag nämnde tidigare hade vi mycket teori, men vi lärde oss mest praktiskt. Sedan fick vi direkt feedback för att kunna utvecklas så mycket som möjligt under veckans gång.

Det bästa med resan var att träffa alla andra från Realgymnasiet som också deltog under veckan. Vi vandrade och åkte runt mycket i Österrike och även lite i Italien, exempelvis i Venedig. Det var otroligt vackert att vandra i naturen och vara omgiven av gigantiska berg. Allt jag lärt mig tar jag med mig, eftersom det kommer vara användbart i framtida yrken. Det har bidragit till min egen utveckling som guide.

//Anna Brag Natur & Äventyrsutbildning åk 3 i Borås.

 

      

     

Bilder från elevernas fösta delmål, Italien!

Sedan vidare mot Österrike!