Så jobbar vi

​​​På Realgymnasiet utgår vi alltid från det du tycker är roligt, det du gillar att göra. För vi vet att det är så mycket lättare att lära sig om man har roligt. Vi vet också att kunskap och färdigheter utvecklas när man får uppleva saker på riktigt, i verkligheten. Så här gör vi det roligt, så att du kan lära på riktigt.

Vi vet att lärarnas förmåga att lära ut, inspirera och motivera är den allra viktigaste faktorn för att du ska ha roligt under skoltiden och få nya kunskaper. Därför satsar vi på att ha riktigt bra lärare, som brinner för det de gör, delar dina intressen och tror på just din förmåga.

Läs förstelärarnas blogg.

Hos oss får du en mentor som coachar och ger dig stöd genom hela din studietid. Mentorn har en mycket viktig roll när det kommer till din kunskapsutveckling och stödjer i allra högsta grad dessutom din personliga utveckling. Realgymnasiets mentorskapsmodell är unikt på det sättet att mentorerna inte själva arbetar som lärare och därmed inte sätter betyg. Det leder till en mer jämställd relation mellan dig och din mentor. Mentorns huvudsakliga uppgift är studiecoaching men de har även andra viktiga funktioner. De arbetar mycket med psykosociala aspekter som exempelvis att skapa framtidstro och att stötta dig som elev om det känns motigt. Du träffar din mentor en gång i veckan och kan till exempel diskutera ämnen som kost, hälsa, sömn, motivation, stresshantering, avslappning, konflikthantering och likabehandling.

Läs mer om vi arbetar.

Intervju med Ella som är mentor i Gävle.

På Realgymnasiet sker en stor del av din studietid mitt i verkligheten, på arbetsplatser i företag och organisationer. På så sätt får du inte bara insyn i branschen och arbetslivet, utan också ett nätverk som du kommer att ha nytta av hela livet. På alla våra utbildningar har du APL, arbetsplatsförlagt lärande, en till tre dagar i veckan.

Läs om Linneas praktik i Warendorf.

Att du ska utvecklas som person och lära dig nya saker under din skoltid är självklart för oss. Vi har höga förväntningar på att du ska uppnå bra skolresultat. Att vi tror på dig och din förmåga gör att du når längre. Eftersom vi följer upp resultaten noga vet vi att vi har en lyckad metod för lärande – och för dig.

Som elev på Realgymnasiet har du stora möjligheter att påverka din utbildning. Vi är lyhörda och utvecklar gärna utbildningen och skolan utifrån dina idéer – i både stort och smått.

På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation.

Läs mer.

På Realgymnasiet får du öva på att ta initiativ och ansvar, omsätta idéer till handling, kommunicera och samarbeta. Du får också utveckla din nyfikenhet, självtillit, kreativitet och modet att ta risker. Oavsett om du i framtiden kommer jobba med djur, datorer eller studera vidare är det här förmågor du kommer att ha nytta av. Som elev på Realgymnasiet får du utmanas, utvecklas och lära känna dig själv. 

Under våra specialveckor jobbar du intensivt med ett specifikt tema för att du ska lära dig lära dig på djupet. Specialveckorna genomförs cirka två gånger om året som ett samarbete mellan våra olika skolor. Det innebär att du kan få resa till en annan skola för att genomföra veckan tillsammans med elever på den skolan. På specialveckorna träffar du några av de främsta i din bransch och får på så sätt ta del av den senaste utvecklingen för att få rätt kunskaper framåt.

Hos oss kan du välja att lägga till ett antal olika certifikat, beroende på din utbildning, för att komplettera din examen. Certifikaten är välkända i branschen och ger ökade möjligheter till sommarjobb och jobb efter examen.​

IT och digitala verktyg är redan en naturlig del av din och vår vardag. Med bland annat bloggar kan du redovisa sina skoluppgifter. Du har självklart tillgång till en egen bärbar dator och våra lärare arbetar med till exempel interaktiva projektorer, läsplattor och utbildningsappar.

Hos oss får du riktigt bra och varierad skolmat. Du äter på någon av de restauranger i stan som vi samarbetar med. På vissa skolor får eleverna matkort som gäller på utvalda restauranger, på andra skolor äter eleverna på en och samma restaurang men erbjuds alltid ett brett utbud av god och näringsrik mat alltid med ett bredare utbud av luncher.

För dig som vill fördjupa dig extra inom ditt intresse finns möjlighet att läsa en del av utbildningen som Lärling. Skillnaden är att du läser mer av utbildningen ute på en arbetsplats från år 2 eller 3. Du kan välja att läsa som Lärling på alla yrkesförberedande utbildningar förutom ProMeister Fordon som redan är en lärlingsutbildning.

Läs mer

På Realgymnasiet jobbar vi för att skapa möjligheter för våra elever att vistas utomlands under sin utbildning. Vi arbetar främst med APL (arbetsplatsförlagt lärande) men även förberedande besök och utbyten har varit aktuellt. Många resor är inkluderade i olika projekt som blivit beviljade medel via Universitets och Högskolerådet så som Atlas, Erasmus och Athena.

Läs mer

Se filmen om Realgymnasiet