Frågor och svar inför gymnasievalet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna för dig som ska göra ditt gymnasieval. Har du fler frågor? Då är du välkommen att höra av dig direkt till vår centrala studie- och yrkesvägledare.

Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att du har minst betyget E i: svenska (svenska som andra språk), engelska, matematik, plus godkänt betyg i fem ytterligare valfria ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt.

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har minst betyget E i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, plus godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, det vill säga tolv ämnen totalt. För Teknikprogrammet (TE) ska tre av de nio godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Om du inte har denna behörighet kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

Då görs ett urval utifrån behörighet och meritvärde.

Från och med januari 2014 är det möjligt att få 340 meritpoäng, jämfört med de 320 som var max innan. Detta möjliggörs genom att elever nu kan tillgodoräkna sitt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng.

Riksdagen har sedan tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A till E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat.

Den högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen. Har du 17 eller 18 betyg får du stryka ett eller två av de sämsta betygen. Om du läst moderna språk ska du bara räkna bort ett ämne och alltså ha ett meritvärde som består av 17 ämnen. Om du valt att läsa något av de övriga språkvalen fungerar meritpoängen precis som innan och din maxpoäng uppgår till 320 poäng och 16 ämnen totalt.

A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng

Det är svårt att säga med säkerhet vilken poäng som krävs till nästa höst då den statistik som finns tillgänglig är från förra året. Det vi sett från tidigare år är att du bör ha en god chans att komma in på den utbildning du söker om du har godkänt i alla ämnen, vilket motsvarar 160 poäng. Intagningspoängen varierar mellan våra olika utbildningar, så vissa utbildningar kan kräva högre poäng än 160. Men om du under valperioden söker utbildning hos oss och fortsätter jobba med dina betyg, så ses vi förhoppningsvis i höst!

För att vara behörig till våra yrkesutbildningar Djurvård, Djurpark, Häst, Hund, Natur och äventyr, Stylist, Frisör och IT krävs att du har lägst betyget E i Matematik, Svenska eller Svenska som andraspråk och Engelska samt E i minst fem ämnen till. För behörighet till våra högskoleförberedande utbildningar Teknik och Estet-media krävs lägst betyget E i Matematik, Svenska eller Svenska som andraspråk och Engelska samt E i minst nio ämnen till. För Teknik ska tre av de ytterligare nio ämnena vara Biologi, Fysik och Kemi.

Januari: Du får ett lösenord från din gymnasieintagning som du använder för att logga in på ansökningssajten. Ansökningssajten öppnar.

Februari/mars: Ansökningssajten stänger.

April: Du kan se resultatet av den preliminära antagningen som görs på dina höstterminsbetyg. Ansökningssajten öppnas för omval. (Vissa orter har ingen omvalsperiod.)

Maj: Ansökningssajten stänger för omvalet.

Juni: Grundskolorna och de individuella programmen skickar slutbetygen till gymnasieantagningen.

Juli: Du får det slutliga antagningsbeskedet hemskickat med vanlig post. Tänk på att du måste svara för att få behålla den plats du fått! I slutet av juli och början av augusti sker reservantagning.

Mitten av augusti: Skolstart! Om du är intresserad av att byta skola efter skolstart kontaktar du skolan direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön.

I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Blir du intagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan så stryks du från utbildningar med lägre rangordning i din ansökan.

Det är bra att välja något som du har intresse för, då är det mycket större chans att du lyckas. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det du väljer till gymnasiet inte nödvändigtvis behöver vara det du sysslar med i framtiden.

Då ska du se till att du läser en utbildning som ger dig högskolebehörighet. Känner du att du vill göra något roligt under gymnasietiden och ändå vara förberedd för vidare studier kan du läsa vilken som helst av Realgymnasiets utbildningar eftersom högskolebehörighet ingår i alla.

Ju tidigare du kommer på det, desto bättre. Det mesta går att lösa med hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Vi har riksintag så du kan söka till våra utbildningar i hela landet.

Det ser väldigt bra ut, många av våra elever kommer ut i arbetslivet direkt efter studenten tack vare praktiken som ingår i alla yrkesprogram och vårt nära samarbete med branschen inom alla utbildningar. Vår centrala studie-och yrkesvägledare med kollegor finns på plats för att hjälpa dig med jobbansökningar, sommarjobb, och svara på alla frågor som väcks under gymnasieåren och när studenten närmar sig.
På Realgymnasiet har vi studentgaranti för våra elever vilket innebär att om du börjat hos oss så får du också slutföra dina studier hos oss, oavsett vad som händer.