Sjukanmälan

Om du är sjuk eller frånvarande och behöver stanna hemma en hel dag måste du anmäla detta via telefon varje dag. Detta gäller vid både skolförlagd undervisning, APL eller ridskoledag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla dig om du inte är myndig.

Ring tel: 010-139 84 51 mellan kl 8-9 för att anmäla en hel dags frånvaro. Vid frånvaro del av dag kontakta din mentor.

För att sjuk-/frånvaroanmälan ska vara giltig gäller följande:

  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande
  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro senast kl. 09.00
  • Sker inte anmälan i tid måste vårdnadshavare/myndig elev ringa mentorn på 010-139 84 47.

Både giltig och ogiltig frånvaro kommer att aviseras för att säkerställa att inte omyndig elev själv anmält frånvaro. I första hand aviseras frånvaro via e-post och i andra hand via SMS.

Frånvaroaviseringen går hem till vårdnadshavare efter kl. 17.00.