Knipholk vid frusen bäverdamm

På Realgymnasiet i Sundsvall jobbar eleverna i NB15 med viltvård och viltvårdsprojekt.

Pedagogerna Hanna och Anneli hoppas på att vara inspirerande genom att också de göra och genomföra egna projekt:

-Vi har valt att göra knipholkar och sätta upp intill en bäverdamm. En biotop som är anpassad efter andfåglars behov.

Ett annat projekt som det arbetas med i klassen är stödutfodring av klövvilt.

-Jag var tidigare medveten om våra svenska djur och deras behov, men det här är väldigt roligt, säger Moa Eriksson som står för mark och grovfoder.

Moa Hammar som inte bor på landet tycker att det är spännande att vara med och hjälpa djuren i vår skog.

Vintern i södra Västernorrland är kallare och snörikare än på länge så att man stöttar det vilda är en god insats, säger Anneli Larsson som undervisar eleverna i ämnet.

Pedagog Anneli Larsson med snöskor och en knipholk i famnen.

-Efter arbetet har vi fått mersmak för viltvård, säger Marika Larsson och Thilde Kjellerg, som har byggt och satt upp holkar för arter såsom blåmes och svartvit flugsnappare.

Hanna och Anneli känner sig väldigt nöjda med projektet som fortlöper med observationer och utvärderingar under våren 2018 och säger att de längtar efter att kunna se resultatet av sina och elevernas insatser.