Lärare och elever vid Erlaskolan och Realgymnasiet firar inte bara skolavslutning utan också ett rekordresultat från den koncerntillsyn av Lärande i Sverige som Skolinspektionen gjort under våren. Rapporten som presenterades idag ger grönt ljus till huvudmannen och visar att skolorna har ett granskningsresultat som är klart bättre än genomsnittet.

– Alla skolor jobbar målinriktat och systematiskt för att ge den kvalitativa utbildning vi vill ge. Jag är oerhört stolt och imponerad över personalens och elevernas arbete under året säger Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef Realgymnasiet.

– Det här ger oss ännu mer energi att fortsätta jobba med vår ambition att ge mer och bättre skola till fler, menar Johan Skofteröd, grundskolechef Erlaskolorna. Kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete där vi nu satsar stenhårt på utveckling.

Lärande i Sverige, som driver Erlaskolorna och Realgymnasiet, granskades under våren 2015 med ett mycket starkt resultat. 14 av de 17 skolorna var helt utan brister, 75% av Erlaskolorna och 85% av Realgymnasierna. Av de skolor i hela landet som granskades 2014, var endast 35% av grundskolorna och 22% av gymnasieskolorna utan brister.

Som huvudman har Lärande i Sverige granskats när det gäller att ge rätt förutsättningar för utbildningen och att utveckla utbildningen vid skolenheterna. Något som Skolinspektionen nu har gett grönt ljus för.

– Vi strävar varje dag efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever, säger Matthias Trygg, VD för Lärande i Sverige. Det innebär en högkvalitativ skola som ligger långt framme när det gäller IT och pedagogik och som coachar eleverna och tillvaratar individers kreativitet och samarbetsförmåga för att utvecklas och lyckas i framtiden. Jag kan konstatera att även Skolinspektionen gillar vad de ser efter att ha besökt alla våra skolor.

Lärandes ambition är att skapa framtidens skola med utgångspunkt från den forskning som finns i dag och är redan ledande i att få elever som går ut gymnasiet i arbete genom skolornas nära samarbete med branscher.

Se sammanställning av Realgymnasiets resultat i skolgranskningar jämfört med riket nedan. Endast två skolor hade någon brist, men samtliga bedöms vara åtgärdade redan innan höstterminen 2015 startar.

nollor-real-juni2015
Andel felfria Realgymnasier 2015 jämfört med riket 2014.

 

Klicka här för att höra grundare och ägare Jan Vikströms uttalande om Skolinspektionens granskning.

Kontaktpersoner:

Matthias Trygg, VD, 0766-472022
Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef, 0708-60 00 34
Johan Skofteröd, grundskolechef, 0766-27 43 83