Mats Jarl jobbar som IT lärare på Realgymnasiet i Linköping och han tycket det finns flera olika anledningar till at välja att gå IT på Realgymnasiet. När vi frågar honom vad det bästa med skolan är så svarar han att det är storleken.
-Det bästa med Realgymnasiet i Linköping är att det är en relativt liten skola där alla blir hörda och framförallt sedda.

Enligt Mats så är det inte bara utvecklingen inom kunskap som spelar roll. Han tycker att den personliga utveckling som sker under tiden på Realgymnasiet är minst lika viktig.
-Min vision för mina elever är att se dem utvecklas, inte bara kunskapsmässigt utan även personligt.

Mats tycker att det täta samarbetet skolan har med branschen är en stor anledning att söka till Realgymnasiet.
-Vi har ett nära samarbete med branschen genom t.ex. APL (Arbetsplatsförlagt lärande) vilket ger kontakter inom branschen och även erfarenhet om hur det är att jobba i näringslivet. Vi anpassar även utbildningen efter vad som efterfrågas och behövs inom branschen vilket gör att vår utbildning håller sig aktuell och uppdaterad.