Programplan

Kurser
Ingenjören i praktiken 200 p
Gränssnitt 3D 100 p
Programmering 2 100 p
Datalagring 100 p
Webbutveckling 2 100 p
Webbutveckling 3 100 p
Mobila appar 100 p
Examensarbete 100 p