Häst – Specialveckor

Specialveckor

Med specialveckor ger vi dig de bästa förutsättningarna för framtiden. Under specialveckorna jobbar du intensivt med ett specifikt tema och lär dig verkligen på djupet.

Specialveckor:

  • År 1 Introvecka hästbranschen
  • År 2 Enligt vald specialisering
  • År 3 Enligt vald specialisering