Lär dig leda genom äventyr och naturupplevelser

Att arbeta med äventyrsturism innebär att du möter, leder och instruerar människor i olika äventyrssporter och guidar i grupper, i skiftande miljöer och varierande förutsättningar. Du tränar ditt ledarskap, utvecklar dina praktiska och teoretiska kunskaper samt får kännedom om branschen ur ett företagsperspektiv. Beroende på vald specialisering får du även möjlighet att certifiera dig inom olika äventyrssporter och delta i STS rese-ledarutbildning i Alperna.

 

 

Finns på följande orter

 

Se exempel från en av våra internationella praktikplatser

”Att börja jobba för STS Alpresor i Bad Gastein är ett av de bästa valen jag gjort. Jobbet fick jag efter att ha deltagit i reseledarkursen som ingår i utbildningen.”

Christian Hartmann, tidigare äventyrselev

 

Specialiseringar

År 2 väljer du en av följande:

 • Alpin skidåkning
 • Klättring
 • Paddling
 • Naturguidning
 • Höghöjdsbana

 

Möjliga certifikat

 • Skidlärarutbildning
 • Klättring, Svenska Klätterförbundet
 • Paddling, Svenska Kanotförbundet
 • Livräddning i fält NOLS WM
 • Dykning PADI
 • STS reseledarutbildning
 • Instruktör Höghöjdsbana IAPA
 • Motor- och röjsågskörkort

 

Hur ser utbildningen ut?

Ditt första år på Natur och Äventyr handlar om att du ska få förståelse för hur du som enskild individ och i grupp fungerar i olika sammanhang och hur kommunikationen fungerar och påverkar upplevelsen. Stort fokus läggs därför på några av ledarskapets grunder, nämligen kommunikation och kunskapen om hur grupper och individer fungerar tillsammans.

Mycket av din skoltid spenderas utomhus i olika miljöer med olika typer av aktiviteter. Under en vecka på hösten får du en riktig inblick i utbildningen genom att du får testa flera olika äventyrssporter.

Efter det första året har du grundkunskaper i ledarskap och gruppdynamik samt inblick i olika äventyrssporter.

Under ditt andra år utvecklar du ditt ledarskap och använder dina kunskaper inom natur och äventyr genom att leda olika aktiviteter. Du utforskar turismnäringen på djupet och samarbetar med skolor, företag och organisationer.

Naturen är fortsättningsvis ett viktigt inslag i din utbildning och du utvecklar dina kunskaper inom naturguidning och äventyrssporter utifrån din inriktning.

I tvåan får du möjlighet att fördjupa dig vidare inom någon inriktning under kommande två år. Den inriktningen fördjupas exempelvis genom specialveckor, undervisning på skolan, APL samt genom egen träning.

Under ditt tredje och sista år på utbildningen ligger fokus på att du ska utvecklas inom ledarskap, din inriktning och som entreprenör. Du och dina klasskompisar ges därför förutsättningar att genomföra egna events och turer för skolor, organisationer och företag.

Efter det här året har du goda erfarenheter av vad det innebär att driva eget företag inom äventyrsturismen. Du har också utvecklats inom din inriktning och tagit steget in i arbetslivet genom branschnormerade kurser och certifieringar. En av möjligheterna inom specialiseringen Naturguide är att delta på en reseledarutbildning i de Österrikiska Alperna med STS Alpresor. Detta förbereder dig väl för ett yrke som reseledare.

Efter gymnasiet

Du kan jobba som till exempel:

 • Skidlärare
 • Naturguide
 • Aktivitetsledare
 • Instruktör höghöjdsbana
 • Paddelguide

Efter vidare studier

Du kan jobba som till exempel:

 • Viltmästare
 • Idrottslärare
 • Polis