Poängplan och individuella val – Natur och äventyr

Alla gymnasieutbildningar består av 2500 poäng. Oavsett utbildning kan du alltid läsa grundläggande högskolebehörighet inom 2500 poäng hos oss.

 

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p
Gymnasiearbete 100 p

 

Programgemensamma ämnen
Biologi 1 100 p
Entreprenörskap 100 p
Naturbruk 200 p

 

Inriktning: Skog
Marken och växternas biologi  100 p
Mångbruk av skog  100 p
Motor- och röjmotorsåg 1  100 p

 

Individuella val, exempel på kurser: 200 p
Engelska 6  100 p
Estetisk kommunikation 1  100 p
Idrott och hälsa 2  100 p
Svenska 2  100 p
Svenska 3  100 p
Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 100 p

 

Programfördjupningar inom inriktningen
Aktiviteter och upplevelser 100 p
Aktivitetsledarskap version 1 100 p
Aktivitetsledarskap version 2 100 p
Kommunikation 100 p
Naturguidning 1 100 p
Naturguidning 2 200 p
Servicekunskap 100 p
Svenska 2 eller Aktivitetsledarskap version 3 100 p

 
För dig som är studiemotiverad
I dialog med rektor kommer det även finnas möjlighet att läsa behörighetsgivande kurser för vidare studier inom Samhäll och Naturvetenskap. Dessa kurser läses utöver den grundläggande högskolebehörigheten.

Lärling
För dig som vill fördjupa dig extra inom ditt intresse finns möjlighet att läsa en del av utbildningen som Lärling. Skillnaden är att du läser mer av utbildningen ute på en arbetsplats från år 2 eller 3. Du kan välja att läsa Lärling på alla yrkesförberedande utbildningar förutom ProMeister Fordon som redan är en lärlingsutbildning.