Vi välkomnar nya och gamla elever till ett nytt spännande läsår!

Läsårsstart årskurs 1: Måndag 19 augusti
Kl. 9.00-12.30 för Hantverksprogrammet
Kl. 9.30- 12.45 för Naturbruksprogrammet 
Kl. 10.00- 13.00 för Hotell- och turismprogrammet & Fordonsprogrammet

Läsårsstart årskurs 2 & 3: Tisdag 20 augusti
Kl. 9.00-14.00