Hos oss får du en mentor som coachar och ger dig stöd genom hela din studietid. Mentorn har en mycket viktig roll när det kommer till din kunskapsutveckling och stödjer i allra högsta grad dessutom din personliga utveckling. Det som gör våra mentorer speciella är att de inte själva undervisar eller sätter betyg, vilket är helt unikt. Våra mentorer heter Liz och Nadia.

 

Genom vårt mentorskap får du som elev stöd av en person som du kan ha en helt öppen dialog med. Mentorn kan hjälpa dig med allt från kursval, studieplanering/studiecoachning och praktikplats till din egen personliga utveckling och tankar om framtiden. En fantastisk möjlighet som vi är glada över att kunna erbjuda alla våra elever!

 

“Mentorsskap är en framgångsrik metod, skapad av oss på Realgymnasiet sedan 2003, som nu sprider sig inom den svenska skolan”

Jan Vikström, Grundare och koncernchef Lärande i Sverige

 

Vad gör en mentor?
En mentor är ett bollplank för elever där de kan hämta mer motivation till sina studier samt verktyg för att klara sin skolgång med lust och glädje. Mentorer är en del av EHT tillsammans med rektor, biträdande rektor, kurator och skolsköterska. Ett ständigt samarbete och dialog med alla lärare är en stor del av mentorernas funktion. Mentorer har schemalagda mentorstider med alla årskurser samt ansvariga för stödtider som också är en del av elevernas schema. Mentorer håller utvecklingssamtal, har ansvar för studiecoachning och studieplaneringar.

En stor fördel med att arbetar som mentor på Realgymnasiet är att vi inte står för betygsättning utan att vi har vår fokus på att skapa bra relationer till våra elever för att skapa en trygghetskänsla där vi kan stödja och vägleda våra elever för en mer lustfylld och lyckad studiegång.

 

”Vårt mentorsrum ligger i skolans hjärta, navet som vi kallar det. Hos oss finns alltid en positiv stämning fylld med hopp, glädje och skratt. Här får alla vara sig själva och är välkomna, ett tillåtande klimat som bidra till många kloka idéer, inspiration och lust till att lära och utvecklas”

– Liz & Nadia

Vad är det bästa med att vara mentor?
Det bästa med jobbet är att vi har förmånen att arbeta med många härliga ungdomar och delar deras glädje och ibland oro. Att kunna dela elevernas vardag på skolan och ge stöd och vägledning till dem gör våra dagar guld värda.

 

Vill du prata mer med någon av våra mentorer kan du alltid nå dem över mail

Liz: elizabeth.reynoldsmcguire@realgymnasiet.se

Nadia: nadia.hjalmgren@realgymnasiet.se