Alla elever på Realgymnasiet får en mentor som coachar och ger stöd, men som inte undervisar eller sätter betyg. Detta har vi haft sen start på alla våra skolor och vi är väldigt stolta över våra mentorer. Vilka är då våra mentorer i Lund? Vi har två heltidsmentorer som heter Marcela och Andrea, här får ni möjlighet att lära känna dem lite bättre. Varsågoda och läs nedan.

Andrea och Marcela

Som inledande fråga, kan ni beskriva kort vilka ni är?

-Mitt namn är Marcela och jag kommer ursprungligen från Chile. Min stora passion här i livet är musik. Att sjunga och spela olika musikinstrument är det bästa jag vet. I grunden har jag en högskoleutbildning inom musik och jag har tidigare arbetat som musiklärare i Malmöområdet under fem års tid. På en av skolorna i Malmö fick jag möjligheten att även arbeta som mentor och det var där jag först stötte på mentorskapet, berättar Marcela.

 

Marcela

-Mitt namn är Andrea Richkin och jag kommer ursprungligen från Bulgarien men har bott i Sverige största delen av mitt liv. Idag bor jag tillsammans med mina två barn och fru i Dalby, strax utanför Lund. På fritiden försöker jag att hinna med att simma, surfa eller spela tennis så ofta det går, att vara småbarnsförälder kan annars sägas vara min främsta hobby. Skolans värld har jag kommit till först efter att ha arbetat i näringslivet, främst inom inköp. Efter några trevande år insåg jag dock att det är människor och samhälle som jag brinner för och valde då att helt sadla om för att arbeta med ungdomar och skola. På sätt och vis har jag förvisso aldrig egentligen lämnat den verksamheten då jag under många år arbetat som simtränare vid sidan av andra sysslor, berättar Andrea.

Andrea

Hur ser en dag ut för er mentorer?

-Min dag börjar med att elever skickar sms om olika saker och vissa ringer för att sjukanmäla sig. Förmiddagen ägnar jag åt att antigen sjukanmäla myndiga elever i skola24, besvara mail från föräldrar, elever eller kollegor, förbereda mina mentorspass, bedriva mentorspassen, möta elever och prata med dem angående deras skolgång eller deras välmående. Beroende på vilken dag det är i veckan kan jag vara uppbokad på olika möten, sitter med i elevhälsoteamet, gör närvarorapportering eller har utvecklingsdag, berättar Marcela.

-En typisk dag i mitt arbete finns inte. Som mentor är jag en dedikerad elevresurs. Det innebär för mig att jag är närvarande i korridorerna lika mycket som jag finns tillgänglig för individuella samtal under hela dagen. Dagarna tenderar att bli väldigt varierande där det kan vara allt från snabba och korta samtal med elever och ibland får jag möjlighet att ha långa, mer ingående samtal med elever när vi äter lunch eller tar en promenad, berättar Andrea.

Vilka fördelar ser ni med heltidsmentorer?

-Man får en större inblick i tonåringarnas liv, vad de tycker om att göra, vad de vill göra efter studenten eller vilka vägskäl de ställs inför. Det är här vi spelar en stor och viktig roll för våra elever, för det är här vi kan påverka och guida dem att göra kloka val i livet. Vi lär dem mycket men samtidigt får man så mycket tillbaka där jag också får möjligheten att lära mig av dem, berättar Marcela.

-Som heltidmentorer har vi möjlighet att finnas till hands under största delen av dagen för våra elever. Det innebär att vi får möjlighet att träffa olika elever vid olika tidpunkter och kan säkerställa att eleverna får möjlighet att stämma av, prata med oss och få stöd när behovet finns, berättar Andrea.

Vad driver er i ert arbete som mentorer?

-Det som driver mig att fortsätta som mentor är glädjen och den positiva energin som jag får av mina mentorselever. Att kunna stötta dem i vått och torrt, att hjälpa dem, att uppfylla just sina drömmar, att lära eleverna tro mer på sig själva och lära dem att inte låta någon slå deras drömmar i kras. Att se dem växa och mogna med åren och framförallt att se dem lyckas med sina mål, berättar Marcela.

-Min i särklass största drivkraft ligger i den skillnad som kan ligga i mitt yrkesövande. Ibland innebär ett samtal med mig kanske inte mycket mer än att något litet missförstånd reds ut eller att en ledighet ska beviljas. Många andra gånger kan det dock innebära att eleven hittar en avgörande studieteknik, får hjälp med att hitta rätt stöd för att lösa ett problem, i eller utanför skolan. Det kan även innebära att eleven får hjälp med att tala med en lärare om något. Mötena med våra elever innebär även att mina egna perspektiv vidgas och att även jag får utvecklas med nya insikter om mig själv och andra, berättar Andrea.

Vad är det bästa med att arbeta på Realgymnasiet i Lund?

– Det jag uppskattar med Realgymnasiet är att få vara med och skapa en bättre skola för våra elever och kommande generationer. Att tillsammans med Lärande i Sverige få vara med och påverka och bygga en bättre skola för framtiden, berättare Marcela.

– Realgymnasiet i Lund ligger vackert beläget med nära till natur vilket skapar möjligheter att föra möten och delar av undervisningen utomhus. Många av våra elever är otroligt intresserade av de inriktningarna de valt, det tillsammans kunniga lärare skapar en lärorik miljö för såväl elever och personal att arbeta i, berättar Andrea.

Marcela med elev

Andrea med elever

Stort tack till våra mentorer!