Nu kan du som röker delta i ett forskningsprojekt och testa ett nyutvecklat sms-baserat sluta-röka-stöd i mobilen Deltagande är gratis. Du kan anmäla dig t o m  den 11/7 2018.

Är du intresserad? Sms:a ordet tobak1073 till nummer 0707225474 för mer information.

Kontakt Catharina Linderoth, utredare, projektsamordnare: catharina.linderoth@liu.se. Ulrika Müssener, vetenskapligt ansvarig: ulrika.mussener@liu.se.

Mer information Du kan läsa mer om projektet, sms-stödet och vad deltagande i studien innebär på: www.nexit.nu/jr.

/Linköpings Universiet